Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-11-17 įsakymas Nr. 55 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-15 įsakymo Nr. 3 paskelbimo, rinktinės partizanų žūties ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-11-17
Veiklos dokumentai

Paskelbtas laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas įsakymas Nr. 3 dėl Vasario 16-osios minėjimo ir kt.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
66, 67