Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro 1950-06-21 įsakymas Nr. 15 dėl pagyrimo Geležinio Vilko rinktinės vado adjutantui Karoliui Jazumui-Lokiui skyrimo, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, skyrimo į pareigas ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-21
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
177