Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro 1950-06-20 įsakymas Nr. 14 dėl rinktinės įsakymų ir instrukcijų registravimo ir vykdymo, padėkos partizanui Vėjui (slap.) skyrimo, žuvusių partizanų, rėmėjų ir ryšininkų kapų sutvarkymo, rinktinės fotonuotraukų archyvo sudarymo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
176