Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro 1950-06-16 įsakymas Nr. 13 dėl karinio laipsnio partizanams suteikimo, pagyrimų skyrimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-16
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
175