Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro 1950-06-15 įsakymas Nr. 12 dėl Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-V. Karijoto 1950-06-06 įsakymo Nr. 13 paskelbimo, asmenų įrašymo į rinktinės partizanų kandidatų sąrašus. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-15
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymo Nr. 13 straipsnis dėl laikinai einančio Pietų Lietuvos srities vado pareigas Sergijaus Staniškio-Lito 1950-06-03 įsakymo Nr. 17 dėl karinio laipsnio partizanams suteikimo paskelbimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
174