Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro 1950-06-14 įsakymas Nr. 11 dėl suimto partizano Kairio (slap.) išdavystės, draudimo vartoti alkoholinius gėrimus. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-06-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
173