Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono vado [Alberto Permino]-Jūrininko nurodymas partizanams [Broniui Burneikai]-Ūseliui ir Rytui (slap.) atvykti į M. kaimą pas merginą, siuvančią partizanams ženklelius

1947-08-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
11233/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
191a-10