Dokumentai

Pradžia

Vladas Dargužis

Ne anksčiau kaip 1953-06-19
Fotodokumentai

Vladas Dargužis-Žvirblis – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanas.

Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
199 atv.